Jak dlouho nejíst po dentální hygieně?

Jak dlouho nejíst po dentální hygieně?